Øvingsaktiviteten til Agder og Rogaland heimevernsdistrikt 08 vil i perioden medføre at militære mannskaper vil være ekstra synlige i Strand, Sandnes, Stavanger, Sola, Klepp, Time, Hå, Eigersund, Lund, Sokndal og Bjerkreim kommune.

Publikum vil kunne høre og se militær aktivitet på vei, terreng og sentrumsnære strøk. Aktiviteten vil skje både med militære og sivile kjøretøy, til fots, militære kontrollposter og bruk av løsammunisjon og knallskudd. De vil også bruke lysraketter med hvitt lys og grønne signallys. Man vil prøve å begrense forstyrrelsen av sivile så mye som mulig, men det noen enkeltilfeller av støy på kveld og natt vil forekomme

Ved spørsmål vennligst kontakt Agder og Rogaland heimevernsdistrikt 08 på telefon 51 34 39 31

Heimevernets overordnede oppgaver:

  • Nasjonal krisehåndtering
  • Ivareta det lokale territorielle ansvaret på vegne av Forsvaret
  • Vakthold og sikring av viktige militære og sivile objekter
  • Støtte til det sivile samfunn; herunder bistand til politiet

Heimevernet er Forsvarets bindeledd til det sivile samfunnet og samarbeider nært med en rekke offentlige instanser og private aktører, herunder Eigersund kommune.

Du finner mer informasjon om Agder og Rogaland heimevernsdistrikt 08 på deres nettsider.

HV-1.jpg

HV-3.jpg