Bakgrunnen for undersøkelsen er at Eigersund kommune har i samarbeid med Rogaland fylkeskommune og Innovasjon Norge påbegynt et arbeid som skal gi en ekstraordinær næringsutviklingsinnsats i de neste 3 til 6 årene. Vi ønsker å skape rom for vekst og til dette trenger vi din hjelp.

En viktig del av arbeidet er å få nærings- og samfunnsaktørers innspill før satsingsområdene velges. Analysen gjennomføres i tre trinn; en bred web-undersøkelse, dybdeintervjuer med sentrale aktører samt en analyse av statistikk og dokumentrasjon om historisk utvikling.

Næringslivet må sitte i førersetet for å oppnå målet med nye arbeidsplasser og økt sysselsetting.

Du kan leser mer om omstillingsarbeid på nettsidene til Innovasjon Norge om Regional omstilling.

På kommunens nettside Omstillingskommune finner du mer informasjon om kommunens arbeid.

Ønsker du kontakt eller har spørsmål, kan du sende en e-post til omstilling@eigersund.kommune.no så skal vil den bli formidlet til rett person.