Mulighetsutvikler ble tilsatt og skal jobbe med ekstraordinær næringsutvikling. 

Målet er å bidra til flere lønnsomme arbeidsplasser og forsterke eksisternede arbeidsplasser.

Det er nedsatt et omstillingsstyret, med 4 politikere, 1 ungdomsrepresentant og 4 som representerer næringslivet. 

Vi startet omstillingsarbeidet med å samle inn statestikk og data og gjennomførste en omfattende webundersøkelse mot næringslivet, politikerne og administrasjonen. Svarprosenten var på over 60 % som er veldig høyt for en slik undersøkelse.

Dette materialet ble presentert for næringslivet 13. september 2017 (over 100 personer møtte).

Det ble så gjennomført dybdeintervju med 20 ressurspersoner.

Statistisk materiale, data, webundersøkelse og dybdeintervju resulterte i en fyldig UTVIKLINGSANALYSE som beskriver Eigersund sine fortrinn og anbefalinger om mulige tilretteleggende innsatsområder. Uyviklingsanalysen ble klar 29.10.17.

Det ble gjennomført 1 ungdomsundersøkelse på ungdomstrinnet og en større ungdomsundersøkelse på Dalane vid skole i desember 2017.

Mulighetsutvikler har, sammen med Ordfører og representant fra Greater Stavanger, vært på 17 bedriftsbesøk og hos 1 ungdomsbedrift hos Dalane vid skole.

Mulighetsutvikler har presentert omstillingsprosjektet for mange ulike grupper og bedrifter.

Omstillingsstyret og mulighetsutvikler jobber pr januar 2018 med å lage Handlingsplan 2018 og Omstillingsplan for 2018 - 2023.