Prosjektleder Grete Lind og sykepleier Vibekke Svendsen gir oss en god innføring i hverdagsrehabilitering etterfulgt av brukererfaring med Thor Martin Pettersen sammen med fysioterapeut Britt Sofie Skiftesvik.

Kommunalsjef helse- og omsorg Nina Bolme Steinsholt åpner møtet mens helsefaglig ansvarlig Anne Brit Wetlesen Tengesdal og Nina Løvø fra Frivilligsentralen også vil dele av sin kunnskap.

Hva: Informasjonsmøte, hva er hverdagsrehabilitering
Når: 31.mars 13:30- 15.00 og 17:00- 18:30
Hvor: Lille sal i Egersund kulturhus