Fokuset flyttes fra «hva er i veien med deg?» til «hva er viktig for deg?» i livet ditt akkurat nå.

På «Hva er viktig for deg?»-dagen oppfordres helsepersonell til å stille dette sentrale spørsmålet til sine brukere, lytte, reflektere over svaret og følge opp hva som er viktig gjennom planer og tiltak. Erfaring viser at aktiv deltakelse i utforming av egne mål øker motivasjon og styrker egenmestring.

Siden starten i Norge i 2014 har «Hva er viktig for deg»-dagen blitt en internasjonal bevegelse. I fjor markerte 14 land over hele verden denne dagen. I 2017 er målet at dobbelt så mange land skal bli med.

Tirsdag 6. juni vil helsearbeidere over hele landet bære fargeglade buttons med teksten: «Hva er viktig for deg?» som en påminnelse om å innlede gode samtaler med brukerne. Helseminister Bent Høie er viktig støttespiller.

KS og Folkehelseinstituttet står bak satsingen, som støttes av Helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet.

«Hva er viktig for deg?» dagen 6. juni markeres i Eigersund kommune ved at ansatte i Hverdagsrehabiliteringsteamet, Friskliv/Folkehelse og Frivilligsentralen står på stand både på Amfi og på Torvet. Ansatte i kommunehelsetjenesten oppfordres denne dagen til å bære buttons med spørsmålet: «Hva er viktig for deg?», i tillegg til at dette spørsmålet stilles til minst 1 bruker/pasient. Svarene vil bli samordnet, og tatt med i videre planlegging av helse og omsorgstjenestene i kommunen.