Helse og omsorgsavdelingen vil være til stede på Amfi Eikunda med stand, fra ca. kl. 10 – 13, der deltar bl.a. medarbeidere fra hverdagsrehabiliteringsteamet, frivilligsentralen, Ragna Sigmo ang. «digital aktivitetsmedisin» og Sigrund Midbrød ang. velferdsteknologi. I møte med den enkelte bruker og i utviklingen av tjenestene ønsker en å spørre: Hva er viktig for at du skal mestre og oppleve god livskvalitet i hverdagen?

«Hva er viktig for deg?» - dagen, er med på å markere den retningsendring helse- og omsorgstjenestene Eigersund og resten av landet jobber med. På denne dagen flyttes oppmerksomheten fra sykdom til helse og fra diagnose til hele mennesket. Målet er at den enkelte pasient skal ha en best mulig hverdag.  

«Hva er viktig for deg?» - dagen, er en internasjonal bevegelse, der brukeren er i sentrum. I 2017 deltok over 30 land, kommuner og sykehus over hele landet er med

Korttidsavdelingen 2 vest har også laget en film og temaet «Hva er viktig for deg» og har arbeidet mye med å skifte fokus på «hva er i veien med deg» til «hva er viktig for deg».