Litt informasjon om hva som skjer med flomsikringsarbeidet i Lundeåna april 2017.

Granholmen

Her blir det en badekulp med tilgang fra Nyeveien. Det blir også plass til sitteplasser til ved kulpen. En bro vil gå over til Granholmen hvor det blir en liten park. Murene som ikke er ferdige, vil, når de har nådd sin fulle høyde, være flomsikre. Det samme gjelder amfiets høyde, samt høyde på den nye broen som skal gå mellom Granholmen og Nyeveien.

Svanedalsparken

Parkområdet som forsvant i flommen 2015 opprustes og løftes til flomsikker høyde mot Svanedalsgården. Arbeidet som foregår i elven akkurat nå, er fundamenteringen for flomsikringen.

Mur mot Lundeåne bo- og servicesenter

Mur mot bo og servicesenteret vil i ende mot parkeringsplass. Herfra vil en stenge vannet ute med bjelkestenger ved høy flom.