Foruten egen smoltrenne blir elva nå også forbedret for laksen som skal opp om høsten. Elvebunnen blir nå lagt i terskler. Det betyr at det vil være vann i elva også i tørre perioder. Større steiner vil bli plassert ut slik at fisken har plass for å hjemme seg. Gytegrus vil også bli brukt enkelte steder.

Dette er et samarbeid mellom Eigersund kommune, elveeierlaget, Egersund jeger og fisk samt Svanedalsgården.