Hukommelsesteam

Hukommelsesteamet i Eigersund kommune består av fagpersoner med erfaring fra arbeidet med mennesker med demens. Sykepleiere, helsefagarbeidere, ergoterapeuter. De har dialog med fastlegen for å gi best mulig tjenester. Det er representanter fra alle avdelinger i helse og omsorg.

Kontakt

Kontaktpersoner demens skal fungere som bindeledd mellom personer med demens, pårørende og de forskjellige delene av tjenestene. Kontaktpersonene er fagperson som skal være med å lose alle parter gjennom demensforløpet.

Distrikt 1

Christer Sagland
474 57 063
Christer.Sagland@eigersund.kommune.no

Hukommelseskontakt: Emilie Rønning Røe og Kari S. Aarsland.

Distrikt 2

Monica W Berge
970 94 176
Monica.Waland.Berge@eigersund.kommune.no

Hukommelseskontakt : Bente Sæstad

Leder hukommelsesteam

Jeanette Horpestad
400 20 517
jeanette.horpestad@eigersund.kommune.no

Demens og pårørendekontakt

Anna Elise Ekroll
940 23 698
Anna.Elise.Ekroll@eigersund.kommune.no