Her ble den nye filmen om Albert Åberg, som heter ”Hokus Pokus” vist. Før forestillingen ble det også servert frukt og grønt. Barnehagene ble oppfordret til å tegne, male eller lage ”Hverdagslykkebidrag” til en utstilling, som er satt opp i kulturhuset. 10. oktober er Verdensdagen for psykisk helse.

hverdagslykke-hjerte.jpgProsjektet ”Hverdagslykke i barnehagen” ønsker å sette fokus på hverdagslykke, ganske enkelt fordi den har en verdi i seg selv og bidrar til god psykisk helse. Det handler om å oppleve glede og mening, energi og tilfredshet, om å bruke styrker, føle interesse, engasjement, nysgjerrighet og undring.

Barnehagene er en viktig arena for å lære om hverdagslykke. Her knyttes vennskap og sosiale normer skal prøves ut. Hverdagslykke er å snakke om og se de små ting som kan øke egen glede i hverdagen. Dette prosjektet er et samarbeid mellom barnehagene, folkehelsekoordinator, rådet for psykisk helse og fylkeskommunen.

Relaterte lenker