Avdeling for hverdagsrehabiliterings oppgave er å legge til rette for at de brukerne som er i stand til det, kan bo lengst mulig hjemme, mestre hverdagslige oppgaver, delta i sosialt liv og oppleve verdighet. Teamet er tverrfaglig og består av ergoterapeut, fysioterapeut og sykepleier. Representanter for temaet gir brukerne assistanse i eget hjem De er derfor avhengig av å ha transportmiddel for å kunne gi brukerne tjenestene de tilbyr. Med en elektrisk sykkel med lang rekkevidde som alternativt transportmiddel hjelper de ikke bare miljøet, men har også fokus på egen helse og trivsel.

Ser du noen med ett stort smil rundt munnen sykle på en sort sykkel med kurv og sideveske, har du trolig sett ett av medlemmene i teamet på vei for å gjøre en viktig jobb for mange av Eigersunds innbyggere.