IMDi oppdaterer daglig tallene på bosettingen av flyktninger i Norge - nå også på kommunenivå.

Se bosettingstallene her