Brukerundersøkelse for kommunikasjon med helsestasjonen.

Eigersund kommune skal om kort tid ta i bruk digihelsestasjon - en meldingstjeneste mellom helsestasjonen og innbygger. Med denne løsningen ønsker vi å oppnå økt brukermedvirkning, økt opplevelse av brukervennlighet og økt tilgjengelighet for tjenestene vi tilbyr. I den forbindelse vil vi gjerne høre hvordan du som bruker av våre tjenester opplever kontakt og kommunikasjon med helsestasjon-, skolehelse- og jordmortjenesten i dag.

Undersøkelsen er anonym.