Gruppen fra 65-75 år mottar personlig SMS hvor det fremkommer navn på den som skal få vaksinen i tillegg til sted og klokkeslett. De under 65 år får en masse-SMS som kun viser til klokkeslett.
Vi vaksinerer fortsatt i Egersundshallen.