Vi  er særlig opptatt av Eigersund som samfunn, som by (Egersund), som bygd eller grend. Med Eigersund menes derfor hele Eigersundsamfunnet og ikke "Eigersund kommune" som organisasjon.

De som svarer på undersøkelsen, kan delta i trekning av en Ipad (16 GB WiFi). Oppgi i så fall kontaktopplysninger til slutt i undersøkelsen. Det vil ikke være kopling mellom svarene og kontaktopplysninger.

I rapporten fra undersøkelsen vil svar fra enkeltpersoner ikke bli tilgjengelig, kun summeringer og gjennomsnitt, men nyttige og interessante kommentarer kan bli gjengitt for å illustrere poenger.

Vi har engasjert firmaet Asplan Viak til å gjennomføre undersøkelsen for oss. Det er også de som skal bearbeide svarene og presentere resultatene for kommunen. Ingen enkeltsvar vil bli presentert for kommunen.

Det kan brukes både pc, ipad eller mobiltelefon til å svare

Klikk her for å komme til spørsmålene.