Det er kommunestyret som fastsetter størrelsen på avgiftene. Gebyrfastsettelsen for feie- og tilsynstjenesten er basert på prinsippet om selvkost, altså skal gebyret kun dekke utgiftene for denne kommunale tjenesten. Gebyret blir justert etter hvor mye denne tjenesten koster. Det vil ikke være mulig å kreve inn feiegebyr fra eiere som ikke har fyringsanlegg.

Hva innebærer feiing?

En sotet pipe trekker dårlig og gir dårlig forbrenning. Ved å fjerne sot og bek reduseres faren for brann i skorsteinen, og vi sparer miljøet for unødvendig partikkelutslipp.

Hva innebærer tilsyn med fyringsanlegg?

Feierne i Eigersund brann og redning fører tilsyn med alle fyringsanlegg/ildsteder etter behov, som fastsettes utfra faste kriterier. Feilmontering, elde og slitasje på ildsteder og skorsteiner finner feieren ofte. Dette har stor betydning for brannsikkerheten i boligen. Vår jobb er derfor å gjøre eier/bruker av boenheten og fritidsboligen oppmerksom på farene slik at de kan utbedres før en brann oppstår. Tilsynet omfatter også informasjon om hvordan eier/bruker best kan ivareta brannsikkerheten i bygningen.

Jeg har ildsted, men det er ikke i bruk. Hvorfor må jeg betale for tilsyn og feiing?

Avgiften for tilsyn og feiing inngår i de kommunale avgiftene som boenheter og fritidsboliger betaler til kommunen. Alle som har en bolig eller fritidsbolig med et ildsted som er tilknyttet pipe, må betale for tilsyn og feiing uavhengig av hvor mye dette blir brukt.

Hva må jeg gjøre for å slippe å betale for boligtilsyn og feiing?

Ildstedet må fysisk fjernes fra pipeløpet og gjenstående hull etter ovnsrøret må mures igjen. Slikt arbeid må være forsvarlig utført og dokumentasjon må sendes til post@eigersund.kommune.no