Program for høsten 2022

  • 17. august: Bingo
  • 21. september: Rasmann Polden forteller historier
  • 19. oktober: Musikk
  • 16. november. Ordfører Odd Stangeland blir med oss
  • 21.desember: Julefest

Det inviteres til hyggelig lag på Klokkergården hver 3. onsdag i måneden fra 11:00 til 13:00. Kaffe og noe å bite i for 50 kroner.

Har du spørsmål, så ta kontakt med livsgledekoordinator Anna Elise Ekroll.