Det vil være åpent for innspill frem til 14. januar. Veien videre vil etter hvert være et åpent møte på Grand hotell hvor alle brukergrupper og forslagstillere vil bli invitert. En vil så opprette ei prosjektgruppe som går i gjennom de ulike forslagene og utreder disse.

Send inn dine forslag nå direkte til post@eigersund.kommune.no eller lever i resepsjonen på rådhuset.

Saksbehandlere er plansjef Dag Kjetil Tonheim og kommunalsjef for kultur og oppvekst Eivind Galtvik.