Målet er at også de av våre innbyggere som er inaktive skal føle seg velkommen, de som har nedsatt funksjonsevne, og mennesker med flerkulturell bakgrunn.

Eigersund kommune ga i fjor kr 100 000,- til prosjektet, og Rogaland idrettskrets bidro med 75 000,-. Styret i Folkepulsen Eigersund ble i fjor svært imponert over de fantastiske søknadene som kom inn. Åtte lag fikk støtte, og her er fire eksempler på hva som ble foretatt.

Karate

Egersund Kyokushin Karate Klubb

Klubben startet i 2018 opp partiet «Idrett for alle». Her mestres kunsten å både være leken, samtidig som idretten og deltakerne tas på alvor. Initiativet har truffet barn og unge som ikke har funnet seg helt til rette i andre idretter, og har slik tilført noe nytt og unikt til kommunen.

Egersund og Dalane rideklubb

Imponerer med sin satsing på alle målgrupper innenfor folkepulsen sitt felt: Inaktive, mennesker med nedsatt funksjonsevne, og mennesker med flerkulturell bakgrunn. Rideklubben tilbyr både terapiriding, språktrening, sosial integrering og tilrettelagt trening.

EIK fotball

Arrangerte i fjor en innendørs fotballturnering, med fokus på mennesker med flerkulturell bakgrunn. Deltakerne ble også involvert i organiseringen, og klubben melder om en kjempekjekk cup som gjerne gjentas.

Egersund turnforening

Klubben sitt tilrettelagte parti fortjener også hederlig omtale, for den frivillige innsatsen som legges i arbeidet med å gjøre en forskjell for flere barn og unge.

Hvem er folkepulsen?

Dette var bare noen av søkerne til midler fra Folkepulsen i fjor, og vi håper på like mange og gode søknader også i år.

Eigersund kommune og Rogaland idrettskrets har også i år signert samarbeidsavtale om videreføring av arbeidet med Folkepulsen. I Folkepulsen Eigersund er kommunalt ansatte og medlemmer fra Eigersund idrettsråd representert, i tillegg til en representant fra idrettskretsen.

For mer informasjon kan en ta kontakt med Kristin Hovland som er sekretær i Eigersund idrettsråd