Idrettspris

Kommunens og idrettsrådets idrettspris skal hedre fremragende idrettsprestasjoner av enkeltpersoner eller lag i Eigersund kommune. Prisen skal tildeles utøvere, individuelt eller lagmessig, av de største prestasjonene innenfor idretten.

Innsatspris

Kommunens innsatspris skal hedre personer eller gruppper som har gitt/gir en ekstraordinær innsats for kommunens foreningsliv, for grupper i lokalsamfunnet eller for innbyggerne generelt.

Kulturpris

Kommunens kulturpris skal hedre en person eller grupper som har gjort/gjør en særlig verdifull innsats for kulturlivet i kommunen.

Kulturstipend

Stipendet kan søkes av personer som i yrke eller fritid driver virksomhet innenfor det utvidede kulturområdet. Det forutsettes at mottaker er aktiv i kulturlivet i Eigersund. Kulturstipend Statutter.pdf

Forslag sendes digitalt her

Alle forslag og søknader må leveres digitalt via Eigersund kommune sine nettsider. Digitale skjema finnes her under fanen selvbetjening.

Frist for å levere forslag er 1. oktober 2019