Det var torsdag ettermiddag 18. mai 2017 at det under en befaring i forbindelse med forarbeidet til renovering av skolekjøkkenet på Husabø skole, kom opp spørsmål om det kunne være asbest i noe gulvbelegg. Det gjaldt gulvbelegg på et skolekjøkken, 2 mindre grupperom og noe gangareal i 3. etasje. Siden spørsmålet kom opp, ble det rutinemessig besluttet å foreta videre undersøkelser og lokalene be også rutinemessig stengt.

Bedriftshelsetjenesten Samko tok prøver og disse ble sendt inn for analyse. Svaret fra laboratoriet viser at det ikke er asbest i gulvbelegget.

De avstengte rommen vil derfor bli åpnet igjen.