Det vil ikke bli purret på fakturaen om den bli betalt innen 20. mai 2019

Vi beklager det inntrufne og den ulempe dette medfører for våre kunder.