I ventekarantene og ikke fått informasjon?

Det er fortsatt noen personer, ikke ansatte eller elever, som er i ventekarantene i tilknytning til situasjonen på skolene og bo- og servicesenteret, men som ikke har fått tilbakemelding ennå. Kommunen arbeider med å varsle alle de som kommunens smitteoppsporingsteam gjennom personlig kontakt har bedt om å være i ventekarantene. Vi ber om tålmodighet og at personer som kommunen har bedt om å gå i ventekarantene ikke går ut av ventekarantene før de har fått melding om det.

Merk at kommunen kun kontakter de som kommunen har hatt kontakt med innledningvis.