Siden september 2018, har nyhetsbrevet FRAMsnakk hver måned presentert en enhet som ansatte har nominert og begrunnet hvorfor de fortjener positiv oppmerksomhet og kake. Vi har mange dyktige ansatte som i det daglige utgjør en forskjell for våre innbyggere, næringslivet og sine kolleger. FRAMsnakk har ønsket å fremme disse gode historiene og bidra til å skape positivt engasjement.

Kåringene i FRAMsnakk har vært en suksess, og vi har fått inn til sammen over 50 nominasjoner denne høsten. Med bakgrunn i dette har vi valgt å kåre «Årets lagspillere 2018».

Årets lagspillere 2018 går til: IKT-kontoret. Bildet er fra utdelingen av prisen på kommunestyrets julemiddag.

Begrunnelse for utvelgelsen er at IKT-kontoret stiller opp for alle enheter i eigersund kommune, og har utmerket seg i samarbeid med andre. De  som tar kontakt opplever alltid å bli møtt med rask hjelp, god service,  imøtekommenhet, lun humor og løsningsorienterte ansatte.