Kommuneplanen for Eigersund kommune sier at det skal være «god kvalitet i alle barnehager og skoler». I skoleplan for Eigersundskolen 2014-2018 er «grunnleggende ferdigheter og vurdering forlæring» et av de prioriterte satsingsområdene.

Kommuneplanen for Eigersund kommune sier at det skal være «god kvalitet i alle barnehager og skoler». I skoleplan for Eigersundskolen 2014-2018 er «grunnleggende ferdigheter og vurdering for læring» et av de prioriterte satsingsområdene.

Økt dekningsgrad ift. utstyrsenheter med 1 : 1 på ungdomstrinnet og 1 : 2 på barnetrinnet i løpet av planperioden.

Eigersund kommune får i disse dager Feide-godkjenning (Feide: Felles elektronisk identitet). Innføring av Feide vil bidra til økt datasikkerhet.

Høringsfrist

Høringsfristen er 23. desember 2016.

Kontakt

Kontaktperson er Torfinn Hansen som kan nås på e-post eller telefon 51 46 82 46.

Relaterte dokumenter