De ansatte må sikres stabile og effektive arbeidsverktøy, slik at de kan yte tjenester av god kvalitet og få tilgang til rett informasjon til rett tid. Det må i større grad enn i dag være mulig å utveksle informasjon elektronisk mellom de ulike IKT-løsningene samt legge til rette for økt samhandling på tvers i organisasjonen for bedre ressursutnyttelse og økt informasjonssikkerhet.

Høringsfrist

29. september 2017

Relaterte dokumenter