Kontaktinformasjon ansatte

Søk på fornavn eller etternavn, eller finn ansatte under.
Kontaktinformasjon
Etternavn Fornavn Tittel Telefon Mobil E-post

AKADEMIKERFORBUNDET

Ravneberg Lise Tillitsvalgt 472 84 469

BARNEVERNSTJENESTEN

Hoset Hege Sofie Uteteamet 51 46 84 20 479 77 550
Mihalyi Annika Uteteamet 477 91 618
Mjølhus Mari Førstesekretær 51 46 84 00 400 21 325
Mjølhus Mari Førstesekretær 51 46 84 00 400 21 325

BIBLIOTEKET

Berven Patricia M. Biblioteksjef 51 49 10 03
Nilsen Anne-Kristin R. Leder barnebiblioteket 51 49 10 03

DALANE FRILUFTSRÅD

Sandal Per Frode Leder 51 29 30 45 908 30 869

DELTA

Bowitz Torild S. U. Hovedtillitsvalgt 51 46 84 76 911 37 067

DEN NORSKE JORDMORFORENING

Refsland Gerd Lillian Tillitsvalgt 474 79 168

EGERSUND KULTURHUS

Helland Turid Servicemedarbeider 51 49 66 03 478 32 601
Koldal Miriam Servicemedarbeider 51 49 14 13 468 25 904
Samuelsen Jan Ernst Servicemedarbeider 924 45 149

EIGERSUND KOMMUNALE LEGESENTER

Sentralbord Eigersund kommunale legesenter 51 46 16 80

EIGERSUND KULTURSKOLE

Hovland Linn Ellise Inspektør 51 46 81 43 928 14 076
Tengesdal Svein Rektor 51 46 81 42 950 24 150
Tunheim Marianne Førstesekretær 51 46 81 40

EIGERSUND VOKSENOPPLÆRINGSSENTER

Eik Marita Sekretær 400 38 905
Grure Nina Rektor 51 46 84 51 412 67 617
Jørgensen Jr. Terje Undervisningsinspektør 51 46 84 52 958 56 554

EIGERØY SKOLE

Garibaldi Linda Leder SFO 51 49 19 47 416 25 221
Helgheim John Arild Rektor 51 46 50 32 412 43 290
Helvig Tove Helsesøster 51 46 50 56 905 83 559
Iversen Åshild Hausberg Lærer 51 46 50 32
Nomell Ann Brith Førstesekretær 51 46 50 32 481 10 503
Peersen Ragnemarie Lærer 51 49 50 32
Solbakke John Olav Inspektør 51 46 50 32 905 72 561

FAGFORBUNDET

Dyrsand Inger Walskaar Hovedtillitsvalgt 470 21 975
Koldal Ingfrid Leder 970 97 825
Løyning Lillian Hovedtillitsvalgt 970 92 965
Nesvåg Torhild Hovedtillitsvalgt 901 31 963

FLLESORGANISASJONEN

Håvarstein Merethe Hovedtillitsvalgt 456 06 422

FLYKTNINGETJENESTEN

Aarsland Milrid Flyktningekonsulent 55 55 33 33 400 49 081
Jørgensen Hilde Gunn Miljøterapeut 52 04 76 64 990 93 733
Monsen Heidi Miljøterapeut 52 04 76 43 456 33 966
Tjensvoll Elisabeth Miljøterapeut 45 97 85 15 459 78 515
Tveida Anne Lise Miljøterapeut 52 04 76 57 489 91 479

FOLKEHELSE OG FRISKLIVSSENTRAL

Laupstad Silje Frisklivstrener 474 53 158
Østebrød Hans Olav Folkehelsekoordinator 51 46 83 59 934 51 266

FOREBYGGENDE HELSETJENESTE

Helsestasjon for ungdom 51 46 81 56 924 59 771
Aase Tone Lise Endresen Helsesøster 959 10 383
Grastveit Sissel Helsesøster 51 46 81 37 488 65 532
Gundersen Bente Oddane Jordmor 51 46 81 72 474 79 165
Hetland Hilde Helsesøster 51 49 28 82
Høyland Torild Sekretær 51 46 81 50
Iversen Linn Helsesøster 474 85 695
Nordvoll Liv Jorunn Hetland Helsesøster 51 46 81 53
Pettersen Karianne Eie Helsesøster 51 46 81 54 400 21 213
Refsland Gerd Lillian Jordmor 51 46 81 70 474 79 168
Rosenblad Tina Ledende helsesøster 51 46 81 51 481 44 395
Slettebø Åshild Helsesøster 51 46 81 56 924 59 771
Slettebø Åshild Helsesøster 51 46 81 56 924 59 771
Tengesdal Grete Høie Helsesøster 51 46 81 37
Vassbø Inger Marie Helsesøster/ flyktningekontakt 479 78 030
Wetteland Inga C. Helsesøster 51 46 80 51 989 02 031

FRIVILLIGSENTRALEN

Berentsen Eli Sleveland Frivilligkoordinator 45 87 85 45
Løvø Nina Daglig leder 97 74 87 27

FYSIO- OG ERGOTERAPITJENESTEN

Abrahamsen Bjørg Elen Sjefs fysioterapeut 51 49 61 23 476 66 001
Kolstø Ida K. Fysioterapeut, Ansvar barn 51 49 61 24
Lucke Natalja Fysioterapeut 51 49 61 26
Skiftesvik Britt Sofie Kvalheim Fysioterapeut 51 49 61 25
Svanes Peggy Førstesekretær 51 49 61 20
Tengesdal May Brit Ergoterapeut 51 49 61 27
Veshovda Janne Gro Kommuneergoterapeut 51 49 61 22

GJELDSRÅDGIVNING

Tønnessen Carl Arthur Gjeldsrådgiver 41 29 01 67

GRØNE BRÅDEN BARNEHAGE

Rasmussen Irene Sæveland Styrer ved barnehage 51 46 60 70 472 69 403

GRØNE BRÅDEN SKOLE

Hellvik Inger Bente Førstesekretær 51 46 45 20
Løyning Lillian Leder SFO 51 46 45 30 489 99 048
Nesvåg Omdal Marianne Leder forsterket avdeling 51 46 45 34 951 21 829
Olsen Jarl Steinar Undervisningsinspektør 51 46 45 23
Skaara Oddveig S. Rektor 51 46 45 24 474 51 210
Vanglo Mona Avdelingsleder forsterket avd. 51 46 45 33 474 63 827

HELLELAND SKOLE

Efteland Thorhild SFO-leder/ sekretær 51 46 16 60 474 76 123
Gridsvåg Inger Elin Rektor 51 46 16 60 472 95 727

HELLVIK BARNEHAGE

Seim Margrethe Styrer ved barnehage 51 49 67 39 944 32 645

HELLVIK SKOLE

Husby Margit Leder SFO 51 46 48 40 474 76 027
Høyland Svein Rektor 51 46 48 32 970 99 201
Nergård Tor-Arne Rådgiver 51 46 48 34
Nilsdotter Tove Diana Undervisningsinspektør 51 46 48 33

HELSE OG OMSORG AVDELING

BUP Barne og ungdoms psykiatrisk 51 51 21 68
Bårdsen Else Beth Kreftsykepleier 51 46 80 75 474 58 335
Havsø Ingeborg Kommunalsjef helse og omsorg 51 46 80 79 991 68 405
Midbrød Sigrund Berge Fagkonsulent 51 46 80 74 488 69 417
Mikkelsen Per Miljøvaktmester 404 48 983
Sævareid Eli Fagkonsulent 51 46 82 38 482 33 698
Tengesdal Anne Brit Wetlesen Helsefaglig ansvarlig 51 46 80 73 915 99 621

HELSESTASJON RUNDEVOLL

Netland Cathrine Helsesøster 51 46 36 56 404 08 147

HJEMMESYKEPLEIEN DISTRIKT 1

Hjemmesykepleie Vakttelefon 51 46 42 15 474 54 873
Kjell Buggesgate Bolig 51 49 33 99
Mathisen Rake Inger Soneleder 51 46 42 03 907 21 983
Mosterveien Bolig 51 49 26 19
Sonekontor Sentrum/ Hellvik Vakthavende 51 46 42 14 911 64 023
Stormo Gunn Helene Fagkoordinator 51 46 42 14

HJEMMESYKEPLEIEN DISTRIKT 2

Ravneberg Lise Soneleder 51 46 88 90 472 84 469
Skaara Iselin Fagkoordinator 907 22 049
Svendsen Vibekke Fagkoordinator 51 46 88 91

HOVEDVERNEOMBUD

Gravdal Heidi Irene Hovedverneombud 480 72 898

HUSABØ BARNEHAGE

Olsen Aud Harriet S. Styrer ved barnehage 51 49 07 09 984 11 721

HUSABØ SKOLE

Bowitz Christian Undervisningsinspektør 51 46 10 42
Midbrød Svein Ivar Rektor 51 46 10 41 951 28 074

HUSABØ SKOLE SFO

Grøsfjeld Anne-Marie Leder SFO 51 46 10 60 456 38 140

HUSABØ UNGDOMSSKOLE

Henriksen Elisabeth Leder forsterket avdeling 51 46 49 10 482 93 099
Hove Inger Johanne Roaldsen Rektor 51 46 49 11 992 66 411
Seim Lise Høghaug Inspektør 51 46 49 12 957 51 894
Sommerseth Borghild Rådgiver 51 49 39 04 920 64 725

HVERDAGSREHABILITERINGSTEAM

Dyrnes Bente Hodne Fagarbeider, helse 916 67 088
Lind Grethe Leder 916 23 276
Risholm Sæther Kethleen Sykepleier 479 74 421
Soggemoen Renate Ergoterapeut 477 98 824
Wetlesen Strand Ann Elin Fysioterapeut 479 74 422

IKT-KONTORET

Bilstad Tommy IKT-rådgiver 51 46 81 18 489 52 879
Brukerhjelpen IKT 51 46 81 11
Hein Otto Frostad Lærling ikt 51 46 81 11
Hiller Frank IKT-rådgiver 51 46 81 15 970 88 255
Nilson Kjetil Feyling IKT-rådgiver 51 46 81 17 988 87 666
Skåtøy Per Ragnar IKT-rådgiver 51 46 81 16 466 45 757
Verstad Turid IKT-leder 51 46 81 13 901 49 051

INTERKOMUNALT BOFELLESSKAP

IBO IBO Vakthavende 51 49 63 00
Sandsmark Elin Miljøterapeut 51 49 63 00 905 40 337
Thrana Reidun L. Miljøterapeut 51 49 63 00
Veen Ingvild Vikeså Miljøterapeut 51 49 63 00

JURISTFORBUNDET

Grøsfjell Tom Tillitsvalgt

KJERJANESET BO OG SERVICE SENTER

Bo og servicesenter Kjerjaneset Hovednummer 40 03 85 20
Bofellesskap 1 b Bofellesskap 1 96 94 15 70
Bofellesskap 2 a Bofellesskap 2 96 94 15 71
Bofellesskap 2 b Bofellesskap 2 96 94 15 72
Bofellesskap 3 a Bofellesskap 3 96 94 15 73
Bofellesskap 3 b Bofellesskap 3 96 94 15 74
Dagsenter Storastova Dagsenter 96 94 15 81
Horpestad Jeanette Faglig koordinator 40 02 05 17
Nilsen Ingunn Helland Senterleder 91 14 78 78
Tunheim Torunn Sekretær 47 46 24 59
Tunheim Torunn Sekretær 47 46 24 59

KJØKKENET PÅ LAGÅRD

Egersund sykehus Kjøkkenet Vakthavende 47 48 25 96
Håland Janne Merete Assisterende kjøkkensjef 47 48 25 96
Stapnes Sveinung Kjøkkensjef 47 48 25 96 958 04 890

KOMMUNELEDELSEN

Beredskapsleder Fungerende Fungerende beredskapsleder 489 54 512
HO-kom.sjef Fungerende Fungerende HO-kom.sjef 489 55 220
Informasjonscelle Informasjonscelle Fungerende informasjonssjef 489 53 722
KO-kom.sjef Fungerende Fungerende KO-kom.sjef 489 55 035
Ordfører Fungerende Fungerende ordfører 488 93 410
Personalsjef Fungerende Fungerende personalsjef 489 54 640
Rådmann Fungerende Fungerende rådmann 489 54 322
TEK-kom.sjef Fungerende Fungerende TEK-kom.sjef 489 54 905
Økonomisjef Fungerende Fungerende økonomisjef 489 54 788

KOORDINERENDE ENHET

Levang Iselin Seglem Rådgiver 51 46 80 94 475 02 042

KORTTIDSAVD 2 VEST

2 Vest Vakt Vakthavende 45 63 29 70
Høghaug Wenche Leder 51 46 88 51 452 51 197

KORTTIDSLAGERET

Bårdsen Gunhild Leder 990 98 403

KULTUR OG OPPVEKST AVDELING

Barvik Ingunn Koordinator, styrket bhgtilbud 51 46 81 34 413 33 600
Bergøy Kari Anne SLT- og oppvekstkoordinator 51 46 82 42 454 46 155
Bode Helga Konsulent 51 46 82 40
Galtvik Eivind Komm. sjef kultur og oppvekst 51 46 80 14 990 88 757
Hansen Torfinn Spesialkonsulent 51 46 82 46 481 11 287
Havsø Karina Fagleder barnehage 51 46 82 43 915 71 282
Obrestad Leif Fagleder skole 51 46 80 19 969 46 332

LAGÅRD BO OG SERVICESENTER

Hovland Edel Karin Førstesekretær 51 46 88 00
Stien Stien 51 46 88 20
Tunet Tunet 51 46 88 55
Tønnessen Gro Ege Senterleder 51 46 88 54 909 78 150
Tønnessen Gro Ege Senterleder 51 46 88 54 909 78 150
Utsikten Utsikten 51 46 88 30
Vaktsykepleier Vaktsykepleier Vakthavende 994 17 568

LAGÅRD SYKEHJEM

Andersen Wenche Haffnes Avdelingsleder 3 ABC 51 46 88 56 472 63 136
Lagård Sykehjem 3 ABC Sykepleier 51 46 89 51

LAGÅRD UNGDOMSSKOLE

Bakken Marianne Sæstad Førstesekretær 51 49 60 20
Hatleskog Julie Rådgiver 51 49 60 23 971 83 134
Kongshavn Astrid Rektor 51 49 60 21
Slettebø Åshild Helsesøster 51 49 60 37 924 59 771
Åserød Ellen Marie Inspektør 51 49 60 22 989 02 996

LANDBRUKSKONTORET

Egeland Marit Rødland Konsulent 51 46 10 30 932 30 190
Nordvoll Steinar Jordbrukssjef 51 46 10 32 994 97 447
Norum Johan Rådgiver 51 46 10 33 413 56 251
Tønnessen Hans Petter Skogbrukssjef 51 46 10 37 976 55 494

LEGER I EGERSUND

Vassbø Børge Lege 51 47 22 20 474 88 758

LEGEVAKT

Egersund Legevakt Egersund Vakthavende 116117
Espeland Velle Agnar Medisinsk faglig ansvarlig 116117
Høghaug Wenche Driftsleder 116117 452 51 197
Rydningen Sturla Daglig leder 51 46 89 49

LERVIKSGÅRDEN LEGEPRAKSIS

Fugelsnes Bitten Sekretær 51 49 02 98
Rosenblad Bjarne Lege 51 49 02 98

LUNDEÅNE BO OG SERVICE SENTER

Andersen Marit Nygård Sekretær 51 46 42 00
Kvåle Elin Adsen Senterleder 51 46 42 80 481 20 909
Nærland Lene Faglig koordinator 51 46 42 02 400 35 335

LØNNINGSKONTORET

Drageland Linda Leder 51 46 80 30
Hadland Elin Aase Konsulent 51 46 80 28

MESTRINGSENHETEN

Bendiksen Randi Leder 51 46 33 19 936 97 471

MESTRINGSENHETEN -FYRLYSSENTERET

Fyrlyssenteret Fyrlyssenteret 91 62 74 68 969 41 451
Fyrlyssenteret Fyrlyssenteret 91 62 74 68 969 41 451

MESTRINGSENHETEN -MILJØTERAPITEAM

Furuvik Bente Barane Miljøterapeut 47 48 82 17 915 60 864
Miljøterapiteamet Vakttelefon dag Vakthavende 474 88 217
Nordfjord Ove Miljøterapeut 47 48 82 17 915 60 864
Olsen Marit Synnøve Miljøterapeut 1 400 34 177
Svalestad Anne Miljøterapeut 915 60 864

MESTRINGSENHETEN -PSYKISK HELSETEAM

Bjerkreim Tone Kristin Miljøterapeut 51 46 33 26 479 72 697
Blitzner-Tjørhom Randi Miljøterapeut 97 07 46 09
Hansen Anne Kari Liland Miljøterapeut 51 46 33 11 416 01 497
Hovland Hanne Ødegård Faglig koordinator 51 46 33 12 474 71 685
Mydland Astrid Veum Miljøterapeut barn og unge 51 46 33 23 489 99 139
Pettersen Lise Wenche Interkommunal prosjekt 489 99 458
Slettebø Inger Anne Miljøterapeut barn og unge 51 46 33 22 482 66 321
Snerthammer Kari Psyk. Sykepleier 51 46 33 14 970 74 611

MESTRINGSENHETEN -RUSTEAMET

Gomsrud Camilla Miljøterapeut 479 77 234
Hetland Anita Miljøterapeut 458 72 481
Kristoffersen Anne Miljøterapeut 1 488 93 102
Sandvold Helge Moi Treningskontakt 458 71 350
Sæstad Alf Tore Miljøterapeut 456 37 400
Vakttelefon 1 Dag og kveld Vakthavende 48 89 31 07

MILJØTJENESTEN SENTRUM/ BLÅSENBORG

Bergene Jenny Miljøterapeut 1 51 49 39 99 950 24 113
Blåsenborg Avlastningsboligen 51 49 39 99 950 24 113
Ose Nina N. Koordinator, barn og unge. 51 49 40 70 474 56 109
Strømstad Solveig Soneleder 51 49 56 71 907 22 025

MILJØTJENESTEN SLETTEBØ/ AKTIVITETSENTER

Aktivitetsenter Lysgården 51 49 38 98
Midtstua Midtstua Vakthavende 48 99 81 85 489 98 185
Stokset Margrete Soneleder 51 46 13 51 907 22 012
Tunheim Tone Fagansvarlig 51 49 38 98

MILJØTJENESTEN SLETTEBØ/ LAGÅRD

Blåsenborg Blåsenborg 51 49 36 36 488 67 337
Ekornveien 16 Langevann 51 49 41 30 907 67 381
Langevann bogruppe 99 08 09 32 907 67 381
Larssen Svein Ole Soneleder 51 46 13 53 950 24 120
Rogalandsgården Bolig Vakthavende 51 49 29 37 959 66 885
Rygleveien 1 Bogruppe 51 49 34 39 489 97 693
Tomannsbolig Bolig Vakthavende 51 49 87 33 907 64 782
Tørnes Anne Marit Miljøterapeut 51 46 88 92 907 67 381

NATURVITERNE

Norum Johan Tillitsvalgt 51 46 10 33

NITO

Bakken Åshild Tillitsvalgt 51 46 83 14

NORGES FYSIOTERAPIFORBUND

Kolstø Ida Tillitsvalgt 51 49 61 24

NORSK ERGOTERAPAUTFORBUND

Veshovda Janne Gro Tillitsvalgt 51 49 61 22

NORSK LEGEFORENING

Christensen Birger Tillitsvalgt 51 49 07 70

NORSK SYKEPLEIERFORBUND

Puntervoll Anette Tillitsvalgt 51 46 84 75
Roaldsen Anne Brit Tillitsvalgt 51 49 04 87 452 56 405

PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE

Gyland Torill Logoped 51 46 82 51 474 65 871
Herigstad Anne Margrethe Leder 51 46 82 72 917 17 364
Hogstad Gunhild PP-rådgiver 51 46 82 13 489 54 019
Johannessen Kristine Førstesekretær 51 46 82 70 489 54 020
Kaasa Marie Bore Spesialpedagog 51 46 82 55 479 77 443
Kaasa Marie Bore Spesialpedagog 51 46 82 55 479 77 443
Kallhovd Anita Glenne Psykolog 51 46 82 50 489 54 035
Moen Via Therese S. PP-rådgiver 51 46 82 53 489 54 053
Rekeland Gerd Turid Spesialpedagog 51 46 82 14 479 77 480
Thorsen Hildur S. Spesialpedagog 51 46 82 15 489 54 086
Ulvang Willy PP-rådgiver 51 46 82 12 413 14 146
Waldeland Torill Spesialpedagog 51 46 82 54 489 54 058
Øglend Evy-Ann Spesialpedagog 51 46 82 17 489 54 066

PERMISJON

Skogen Ellen Nilsen Konsulent 51 46 80 46

PINGVINEN FRITIDSKLUBB

Vanglo Inghild Daglig leder 51 46 80 93 474 52 073

PLANKONTORET

Eikanger Magne Rådgiver 51 46 83 24
Mammo Mesfin Ingeniør 51 46 81 14 917 39 399
Tonheim Dag Kjetil Plansjef 51 46 83 21 958 84 976

POLITISK LEDELSE

Egaas Leif Erik Varaordfører 51 46 80 12 901 25 117
Stangeland Odd Ordfører 51 46 80 11 488 91 802

POLITISK SEKRETARIAT

Espeland Målfrid Førstesekretær 51 46 80 25 901 33 107
Haugstad Randi Førstesekretær 51 46 80 24 993 96 623
Randen Irene Haydè Konsulent 51 46 80 45 928 14 180

PRIVATE BARNEHAGER

Eigerøy Barnehage 51 49 44 80
Helleland FUS Barnehage 51 46 65 55 995 13 044
Hestnes FUS Barnehage 51 46 71 00
Jernhagen Barnehage 51 46 52 52
Kiellandskogen Barnehage 51 46 70 70 947 80 787
Lykkeliten Barnehage 51 46 54 11
Raketten Barnehage 51 49 34 70 470 29 742
Robåten FUS Barnehage 51 49 31 78 948 69 468
Skattekisten Kulturbarnehage A/S 51 21 53 70
Varden Barnehage 51 49 52 25

REGNSKAPSKONTORET

Ege Inger Marie Regnskapsmedarbeider 51 46 80 50
Larsen Merethe M. Løyning Regnskapsmedarbeider 51 46 80 72
Mong Kristine Regnskapsmedarbeider 51 46 80 54
Torvaldsen Bente Bø Regnskapsleder 51 46 80 53 994 41 546

RENHOLD

Gullestad Marita Driftsleder Renhold 916 89 842
Svanes Camilla Hetland Fungerende leder 51 46 83 06 476 20 154

RESEPSJON

Habana Josephine Sayo Sekretær 51 46 80 00

RUNDEVOLL BARNEHAGE

Olsen Aud Harriet S. Styrer ved barnehage 51 49 51 15 984 11 721

RUNDEVOLL SKOLE

Klippenberg Synnøve T. Leder SFO 51 46 36 58
Nomell Tonje Rektor 51 46 36 42 400 31 559
Olsen Barbro Leder forsterket avdeling 51 46 36 44
Stapnes Turid Hofsmo Undervisningsinspektør 51 46 36 43 915 90 514

RÅDMANN

Trøan Gro Anita Rådmann 51 46 80 13 452 15 006

SEKSJON BRANN OG REDNING

Aarstad Jarle Brannkonstabel 51 46 83 40 950 24 116
Ege Andreas Feiermester 51 46 83 45 995 69 100
Larsen Erik Brannkonstabel 51 46 83 40 909 65 431
Laupstad Arnt Tore Underbrannmester 51 46 83 40 908 99 949
Leidland Otto Leder forebyggende avdeling 51 46 83 42 472 92 789
Nevland Lars Magne Underbrannmester 51 46 83 40 986 96 939
Omdal Eivind Brannkonstabel 51 46 83 40 414 37 703
Oppholdsrom Brannstasjonen 51 46 83 43
Refsland Arild Sæstad Branninspektør 905 51 074
Rogstad Jan Arne Brannkonstabel 51 46 83 40 909 41 034
Skadberg Bjørn Michal Feier 51 46 83 45 959 19 120
Tengesdal Tor Egil Underbrannmester 51 46 83 40 951 40 421
Tengsareid Roger Brannsjef 51 46 83 41 456 04 495
Torgersen Odd Erik Brannkonstabel 51 46 83 40 922 82 633
Wigestrand Svein Oskar Leder beredskaps avdeling 51 46 83 44 489 94 478

SEKSJON BYGG OG EIENDOMSFORVALTNING

Bendiksen Reymond Leo Driftsoperatør 904 16 567
Birkeland Tommy Driftsoperatør 51 46 50 32 469 60 970
Bru Frode Driftsleder 478 11 669
Eikeland Paul Fagarbeider 916 46 374
Gravdal Paul Driftsleder 957 74 283
Ims Jarle Prosjektleder 51 46 80 84 486 02 008
Iversen Ragnhild Hagen Driftsoperatør 950 45 186
Jensen Ole Leth Driftsoperatør 951 27 993
Johnsen Åge Bedriftseletriker 474 75 509
Kristensen Bjørn Inge Driftsoperatør 479 76 877
Lenes Finn Rune Fagarbeider 474 65 149
Lindø Øyvind Fagarbeider 916 12 626
Nilsen Bjørnar Avdelingsingeniør 51 46 80 91 969 44 119
Ramsland Hilde Rådgiver 51 46 83 19 957 47 819
Saltrø Eirik Bygg og eiendomsjef 51 46 83 02 459 08 045
Sæstad Odd Inge Driftsleder 51 49 12 64 950 53 530
Tønnessen Terje Prosjektleder 51 46 83 27 400 31 205
Vanglo Terje Driftsoperatør 957 74 284
Ørmen Reidar Driftsoperatør 474 65 157

SEKSJON BYGGESAK

Grøsfjell Tom Konsulent 51 46 83 25
Ranjeva Miora Nathalie Rådgiver 51 46 83 08
Staveland Ellen Rådgiver 51 46 83 07
Time Alf Bjarne Rådgiver 51 46 83 10
Tønnessen Mona Sekretær 51 46 83 05
Tønnessen Tina Byantikvar 51 46 83 18 938 61 813
Tønnessen Tina Byggesaksbehandler 51 46 83 18
Valle Jarle Byggesakssjef 51 46 83 20 474 54 161

SEKSJON INTERNE TJENESTER

Broch Leif E. Kommunalsjef, informasjon 51 46 80 23 908 81 568
Jørgensborg Astrid Elisabeth Konsulent 455 01 180
Nilson Hilde Fosse Sikkerhetsleder 51 46 80 48 995 69 053
Nilson Hilde Fosse Fagleder digitalisering 51 46 80 48 995 69 053

SEKSJON KART OG OPPMÅLING

Egeland Helge Ingeniør 51 46 83 16
Knubedal Kurt Ingeniør 51 46 83 15
Monsen Johnny Overingeniør 51 46 83 17 994 33 296
Strand Hans-Marius Avdelingsingeniør 51 46 83 04

SEKSJON KULTURFORMIDLING

Hovland Kristin Fardal Konsulent 51 46 82 20 977 63 250
Kvassheim Brit Larssen Konsulent 51 46 82 25 480 32 787
Spangen Kari Reianes Kulturhusleder 51 46 82 29 995 51 759

SEKSJON PERSONALUTVIKLING

Bozkurt Merve Durak Kontorfag lærling 51 46 80 87
Gravdal Kathrine Førstesekretær 51 46 80 52
Grova Ida Birkeland Prosjektkoordinator 51 46 80 32
Iversen Morten Personalrådgiver 51 46 81 93
Langfeldt Ragnhild Personalrådgiver 51 46 80 16
Lorentzen Frode Tengs Personalrådgiver 51 46 80 26
Nyheim Christin Rådgiver 51 46 80 80
Sandstøl Arild Kommunalsjef for personal 51 46 80 15 976 92 405
Sirevåg Eva Personalrådgiver 51 46 80 20

SEKSJON VANN OG AVLØP

Ersdal Tommy Birger Fagarbeider/ rørlegger 901 45 886
Espnes Trond-Arve Fagarbeider/ rørlegger 957 98 249
Karlsen Trond Åsmund Overingeniør 51 46 83 13 400 33 352
Seglem Svein Arild Fagarbeider/ rørlegger 489 56 336
Skadberg Kristian Maskinfører 400 20 696
Skofteland Annbjørg Elve Vann og avløpssjef 51 46 83 11 909 26 637
Slettebø Glenn Håndv./fagarb. 400 21 753
Sleveland Bjørn Tor Maskinfører 474 69 624
Sunde Asle Gorm Fagarbeider/ rørlegger 971 93 809
Svanes Agnar Fagarbeider/ rørlegger 951 52 530
Tjølsen Eilef Fagarbeider/ rørlegger 404 11 856
Tønnessen Linda Konsulent 51 46 83 22
Vann og avløps vakt Vann og avløps vakt Vakthavende 917 39 395
Veshovda Nils Arbeidsleder 404 48 177
Vigrestad Geir Fagarbeider/ rørlegger 992 71 535
Wilhelmsen Edvard Fagarbeider/ rørlegger 474 56 154

SEKSJON VEI OG UTEMILJØ

Aamodt Leif Terje Rådgiver natur og friluftsliv 51 46 83 23 466 31 636
Blum Gunnar Henrik Fagarbeider 488 94 485
Dybing Garmann Fagarbeider
Helland Anne-Torill Formann vei og utemiljø 958 44 630
Herveland Gunnar Spesialarbeider
Hetland Terje Håndv./fagarb. 913 12 128
Hyggen Espen Konstituert vei og utesjef 51 46 83 29 926 17 214
Johannessen Espen Rådgiver 414 51 074
Kirkegården Kirkegården 404 36 519
Laupstad Anne Fagarbeider
Netland Morten Håndv./fagarb. 51 49 33 29 905 83 491
Nygård Torfinn Håndv./fagarb. 400 21 281
Omdal Jone Konstituert kommunalsjef 51 46 83 09 957 57 317
Slethei Ivar Spesialarbeider 995 05 208
Sleveland Arne Magnar Håndv./fagarb. 415 75 320
Søyland Jan Terje Fagarbeider 45 87 84 19
Tønnessen Paul Nielsen Håndv./fagarb. 482 22 731
Urdal Kay Spesialarbeider 952 24 664
Vatland Terje Håndv./fagarb. 958 07 841
Vinterberedskapsvakt Vinterberedskapsvakt Vakthavende 951 27 987

SEKSJON ØKONOMI

Asbjørnsen Tove Sofie Rådgiver 51 46 80 44 990 20 950
Egaas Dag Marcus Rådgiver 51 46 80 78
Kristensen Jan Henning Rådgiver 51 46 80 59 986 65 232
Oliversen Tore Ludvig Kommunalsjef for økonomi 51 46 80 41 900 67 425
Stapnes Jorunn Rådgiver 51 46 80 49 481 43 864
Svihus Ingebjørg Konsulent 51 46 80 46

SENTRALADMINISTRASJON STAB

Bye Kjersti Søyland Mulighetsutvikler 51 46 80 65 977 99 369

SENTRALARKIVET

Andreassen Wenche B Leder 51 46 80 55
Bode Anne Førstesekretær 51 46 80 81
Friestad Kjersti Førstesekretær 51 46 80 56
Raugstad Marius Konsulent 51 46 80 99 409 21 262
Stapnes Mariell Førstesekretær 51 46 80 18 406 04 018
Stokka Kjetil Konsulent 51 46 80 17 916 15 293

SKATTEOPPKREVEREN

Mydland Olaug Fjermedal Skattemedarbeider 51 46 80 47
Myklebust Dagfinn Skatteoppkrever 51 46 80 42 984 84 723

SLETTEBØ BARNEHAGE

Skailand Marianne Styrer ved barnehage 51 46 81 57 474 74 166
Slettebø barnehage Askeladden 51 46 81 57

STAMINA

Hustoft Merete Bedriftshelsetjenesten 51 70 68 00 455 04 218

SYKKELBY EGERSUND

Østebrød Hans Olav Prosjektleder - Sykkelby 934 51 266

TEKNA

Valle Jarle Tillitsvalgt 474 54 161

TEKNISK AVDELING

Bakken Åshild Boligutvikler 51 46 83 14 976 94 114
Langeland Thor Einar Prosjektleder 51 46 83 03 480 97 418
Nergård Mats Prosjektleder -Vei og utemiljø 51 46 82 73 402 44 334
Salvesen Bente Margrete Førstesekretær 51 46 83 07

TRANSPORTTJENESTEN

Pedersen Kenneth Arbeidsleder 51 49 27 89 911 41 899

TURISTKONTORET

Druskiniene Juste Konsulent 474 88 409

TUSENBEINET ÅPEN BARNEHAGE

Tusenbeinet Åpen barnehage 969 42 286

UTDANNINGSFORBUNDET

Sørlie Inger Hovedtillitsvalgt 51 46 84 78 942 05 235

WEB OG INFORMASJON

Hadland Sem Informasjonskonsulent 51 46 82 22 416 11 432