Oppføringer i kataloger og lignende

Eigersund kommune har som policy å ikke betale for oppføringer i ulike kataloger på nett eller papir. Den enkelt ansatte har heller ikke myndighet til å foreta slike avtaler da det kun er informasjonssjef Leif E Broch som eventuelt har myndighet til å signere slike avtaler. For eventuelle oppføringer aksepterer Eigersund kommune kun skriftlige signerte avtaler og ordrebekreftelser, aldri muntlig avtaler.

Kontaktinformasjon



Navn: Inger Anne Slettebø
Tittel: Miljøterapeut barn og unge
Telefon: 51 46 33 22
Mobil: 482 66 321
Besøksadr.: Mestringsenheten
Damgsårdsgate
4370 EGERSUND
E-post: Inger.Anne.Slettebo@eigersund.kommune.no
Avdeling: PSYKISK HELSETEAM
« Tilbake til kontaktinformasjon