Rusmisbruk

print.png email  .png
- Samtaletilbud individuelt eller i grupper
- Veiledning og rådgivning
- Undervisning
- Helsehjelp og henvisning til annen behandling

Kontaktinformasjon:

Sentrum helsestasjon

Telefon: 51 46 81 50
Faks: 51 46 81 49
 

Epost: helsestasjon@eigersund.kommune.no

Målgruppe:

Helsestasjon for rusmiddelmisbrukere er et lavterskel helsetiltak som er organisert i samarbeid med Fyrlyssenteret. Åpent tilbud med forebyggende helsetjenester til rusmisbrukere.

 

Åpningstider: Mandag og onsdag 12-15.

Ikke krav om timebestilling.

Saksgang / fremgangsmåte:

Helsesøster er til stede på Fyrlyssenteret mandag og onsdag 12-15. Hun tilbyr da oppfølging og samtaler for de som ønsker det.
Hver onsdag er også legen til stede. Han tilbyr også samtaler med grupper eller enkeltpersoner.
Det gis også tilbud om undervisning i utvalgte emner.

Pris for tjenesten:

Helsestasjonstilbudene er gratis.

Gjeldende lov og regelverk:

Helsestasjonens virkeområder reguleres av ”Lov om helsetjenesten i kommunene” av 19.11.82 med endringer av 14.4.2000, § 1-3. pkt. 1. Det er utarbeidet egne forskrifter for helsestasjonstjenesten.

 

Helsestasjonstjenestene er også underlagt Helsepersonelloven, Pasientrettighetsloven, Lov om miljørettet helsevern og Smittevernloven.

Ansvarlig for denne tjenestebeskrivelsen:

Randi Karin Holmen - ( randi.holmen@eigersund.kommune.no )
 

Opprettet 11. februar 2010 av Glenn Håkon Fardal.