Eigersund/Startsiden/Administrasjonens budsjettforslag

Budsjett 2018:

Administrasjonens budsjettforslag

print.png email  .png
Forside til budsjettforslaget 2018

Rådmann Gro Anita Trøan har i dag presentert forslaget til budsjett og økonomiplan for ansatte, innbyggerne og politikerne. Dokumentene kan lastes ned her. 

Det har etter hvert blitt en tradisjon at rådmannen presenterer forslaget til budsjett 2018 og økonomiplan for 2019-2021  på denne måten. Nå når dokumentene også blir lagt ut på nett vil alle få mulighet til å se budsjettet samtidig. I tillegg til at en kan laste ned hele filene samlet her, vil en også kunne lese budsjettforslaget på biblioteket og i rådhusets fjerde etasje.

Videre saksgang er at politikerne går i gjennom forslaget, gjør eventuelle endringer i formannskapet og så vedtar et endelig budsjett i kommunestyrets møte i desember 2017. Formannskapets innstilling til kommunestyret vil for øvrig bli lagt ut til offentlig høring i perioden 30.11 - 16.12.2017.

Relaterte lenker

Filer for budsjett 2018 og økonomiplan for 2019-2021

 

Opprettet 8. november 2017 av Sem Hadland. Oppdatert 1. desember 2017