Eigersund/Startsiden/Gang- og sykkelvei på Helleland åpnet

Gang- og sykkelvei på Helleland åpnet

print.png email  .png
Åpning av sykkelvei

Etter store fjellskjæringer, en hard vinter og ny omkjøring rundt Klokkergården, ble gang- og sykkelveien på Helleland i dag offisielt åpnet. Nå skal det skal være både fint og trygt å være myk trafikant mellom Helleland sentrum og Krossmoen.

Eigersundsordfører Odd Stangeland er glad for at gang- og sykkelveien nå er åpen, og ser frem til at Vegvesenet skal arbeide videre med flere prosjekter på Helleland. Han åpnet veien sammen med fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal og prosjektleder Mari Kristina Holthe-Seim fra Statens vegvesen.

Eigersund kommune har benyttet anledningen til å legge ned nye vann- og avløpsledninger under sykkelveien.

Opprettet 3. mai 2018 av Sem Hadland. Oppdatert 4. mai 2018