Eigersund/Startsiden/Opphøring av forbud i forbindelse med økt brannfare

Opphøring av forbud i forbindelse med økt brannfare

print.png email  .png
St. Hansfeiring i Eigersund

På grunn av nedbør den siste uka opphøres totalforbudet som ble gitt 31. mai angående bål og grilling, men en informerer samtidig ut at lokal forskrift alltid er gjeldende. Når det gjelder St. Hans-bål så skal alle disse meldes til brannvesenet i forkant. Det kan gjøres her.

Melding til brannvesenet om St. Hansbål

Brannvesenet oppfordrer at St.hans bål ikke bygges før den 22.juni eller 23.juni, da værprognosene er usikre og brannvesenet kan måtte innføre forbud igjen. Melding skal foreligge brannvesenet senest 3 dager før brenning, og må skje på en slik måte at det ikke er noen risiko for omgivelsene. Skjema finner du her.

Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner

Formålet med denne forskriften er å forhindre forurensning og helseproblemer i kommunen, som følge av åpen brenning og brenning av avfall i småovner.

Opprettet 14. juni 2018 av Sem Hadland. Oppdatert 15. juni 2018