HPV-vaksine til gutter

print.png email  .png

Vaksinasjon

Nå er det endelig besluttet at også gutter,på lik linje med jenter, skal få tilbud om HPV-vaksine gjennom barnevaksinasjonsprogrammet i 7. klassetrinn. Tilbudet gjelder fra og med skoleåret 2018/2019.

Vaksine mot humant papillomavirus (HPV) ble introdusert i barnevaksinasjonsprogrammet for jenter i 7. klassetrinn skoleåret 2009-2010.

På 1990-tallet fikk man kunnskap om at HPV kan forårsake kreft i livmorhalsen og ytre kjønnsorganer hos kvinner. Siden er det vist at HPV også kan forårsake andre former for kreft hos kvinner og menn. Langvarig HPV-infeksjon kan gi kreft i munn, svelg og analt (endetarmsåpningen) hos begge kjønn, samt penis hos menn. Forekomsten av kreft i munn og svelg blant menn er økende, og rammer fire ganger så hyppig hos menn som hos kvinner.

HPV-vaksine tilbys nå til begge kjønn og gir lik mulighet til individuell beskyttelse mot HPV-relatert kreft.

Vaksinasjonsregime - to doser

For jenter og gutter i alderen 9-14 år er to doser HPV-vaksine tilstrekkelig for å bli fullvaksinert. Vaksinedosene skal gis med minimum seks måneders intervall for å sikre beskyttende effekt.

Kvinner som er født 1991 – 1996

Kan fremdeles kontakte helsestasjonen å få time til vaksinasjon  på telefon nr 5146 5180

Første dose må være satt før utgangen av 2018 og tilbudet om HPV vaksinen varer frem til 1. juli 2019.

Kvinner som har påbegynt vaksinering er velkommen til å ringe for å fullføre vaksinasjonen som gis i tre doser.

Mer informasjon

For mer infosrmasjon kan du se nettsidene til Folkehelseinstituttet.


hus.png Kontakt oss
  • Telefon: 51 46 81 50
  • Faks: 51 46 81 49

Postadresse

Postboks 580
4379 Egersund.

Besøksadresse

Arenessmauet 1, 3. etasje
4370 Egersund

Ansatte:

Helsestasjon for ungdom
- 51 46 81 56

Tone Lise Endresen Aase
Helsesøster - 51 46 81 50

Sissel Grastveit
Helsesøster - 51 46 81 37

Bente Oddane Gundersen
Jordmor - 51 46 81 72

Torild Høyland
Sekretær - 51 46 81 50

Gunhild Totland Helset
Helsesøster - 48891567

Tove Helvig
Helsesøster - 51 46 50 56

Hilde Hetland
Helsesøster - 51 49 28 82

Linn Iversen
Helsesøster - 51 46 81 50

Cathrine Netland
Helsesøster - 51 46 36 56

Liv Jorunn Hetland Nordvoll
Helsesøster - 51 46 81 53

Karianne Eie Pettersen
Helsesøster - 51 46 81 54

Gerd Lillian Refsland
Jordmor - 51 46 81 70

Tina Rosenblad
Ledende helsesøster - 51 46 81 51

Åshild Slettebø
Helsesøster - 51 46 81 56

Grete Høie Tengesdal
Helsesøster - 51 46 81 37

Inger Marie Vassbø
Helsesøster - 51 46 81 50

filer.png Filer for nedlastning
Dokumenter og filer
Fil Størrelse
/images/icons/16x16/pdf.gif
448Kb   2015-04-30
/images/icons/16x16/pdf.gif
425Kb   2015-04-30
/images/icons/16x16/pdf.gif
583Kb   2010-10-28
/images/icons/16x16/pdf.gif
367Kb   2010-10-28