Primært vil første gruppen, de som innfrir kriteriene til å motta 3. dose frem til og med uke 48, få tilbud om vaksineavtale 30.11, 1.12 og 2.12 i Egersundshallen.

Ved spørsmål eller behov for endring av tildelt time er du velkommen til å kontakte veiledningstorget på telefon 51 46 80 00.

En oppfriskningsdose (3. dose/"booster-dose") er en vaksine til personer som har hatt god effekt av de to første vaksinedosene, men som over tid får dårligere beskyttelse mot å bli alvorlig syk eller dø dersom de smittes med koronaviruset. Målet med en slik oppfriskningsdose er å øke beskyttelsen mot å bli alvorlig syk ved smitte, bedre forutsetningene for høy grad av beskyttelse også mot nye virusvarianter, samt å forlenge beskyttelsen. Gruppen fra 65 år og oppover vil få tilbud om Pfizer vaksine. Du kan lese mer i FHIs artikkel om Oppfriskningsdose til eldre og sykehjemsbeboere (65+).

Personer med alvorlig nedsatt immunforsvar bes kontake veiledningstorget for å få timeavtale for 3. dose. Denne gruppen vil kunne velge MrNA vaksinetype og må dokumentere behovet for vaksine i tråd med FHIs kriterier.