Ambulerende stemmemottaking (forhåndsstemming hjemme):

Dersom du på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemme på valgdagen eller forhåndsstemme på annen måte, kan du avgi forhåndsstemme til ambulerende stemmemottaker der du oppholder deg. 
Søknad - gjerne muntlig pr telefon eller på e-post - om å få avgi slik forhåndsstemme må være kommet inn til kommunen innen: Onsdag 7. september 2009, kl. 1500.
 

Forhåndstemmegivning på institusjoner/skoler.

Du behøver ikke ta kontakt hvis du er lagt inn eller bor på institusjoner hvor det blir arrangert forhåndsstemmegivning.

Dalane Videregående skole

tirsdag 6. september

kl. 1100-1300

Lagård sjukeheim / SUS, avd Egersund sykehus.

onsdag 7. september

kl. 1000-1130

Lagård bo- og servicesenter

onsdag 7. september

kl. 1200-1330

Dalane Distrikspsykiatriske senter

onsdag 7. september

kl. 1330-1430

Aarstadtunet

torsdag 8. september

kl. 1000-1030

Lundeåne bo- og servicesenter

torsdag 8. september

kl. 1000-1200

Kjerjaneset bo- og servicesenter

torsdag 8. september

kl. 1300-1500

 

Dersom du er dagpasient/bruker og ønsker å stemme, vennligst ta med deg valgkortet. Det er imidlertid ikke noe krav.
 

Forhåndsstemmegivning.

Du kan forhåndsstemme på Eigersund hovedbibliotek i åpningstidene:

Onsdag og fredag:                   kl. 1000 - 1500.
Tirsdag og torsdag:                 kl. 1000 - 1900.
Lørdag:                                       kl. 1000 - 1300

Rådhuset, 4 etasje, mandag - fredag kl 0730 -1500.
 
Siste mulighet for forhåndsstemmegivning er fredag 9. september 2011 - kl 1500.
 

Er du i tvil om hvordan du skal forholde deg, kan du kontakte valgstyret ved
Leif E Broch                Tlf. 908 81 568 - 51 46 80 23 ­–  leif.broch@eigersund.kommune.no  
Irene H. Randen          Tlf. 489 98 285 – 51 46 80 45 – irene.randen@eigersund.kommune.no