Rådmannen har i dag informert ungdomskontakten om at dette tiltaket er vurdert lagt ned i sin helhet. Aktuelle fagforeninger er orientert om saken.
 
Endelig avgjørelse vil bli fattet senere i neste uke.
 
Antatt besparelse vil i år være ca. 200.000 kroner og i 2011 ca. 900.000 kroner. Det er for tiden en ansatt i permisjon i ungdomskontakten og kommunestyret har tidligere vedtatt at det ikke skulle ansettes vikar i denne stillingen. Dette er årsaken til at det er en mindre besparelse i år i forhold til neste år.
 
Dette er den siste besparelse i fase 2. Det vil antagelig bli foreslått noen mindre reduksjoner i fase 3 og øvrige forslag vil bli omtalt i neste økonomirapport som vil bli politisk behandlet som vanlig.