En annen innbygger i Eigersund kommune har også fått konstatert tuberkulose, men man kjenner ikke til at disse to har felles smittekilde eller felles kontakter.

Eigersund kommune ved kommuneoverlegen iverksetter derfor miljøundersøkelse for å avdekke evt. tuberkulosesmitte i Kiellandskogen barnehage. Det iverksettes også miljøundersøkelse av evt. tuberkulosesmitte i nettverket til den andre tuberkulosesyke. Utredning og behandling skjer etter nasjonale retningslinjer for tuberkulose og i samarbeid med barneklinikken/tuberkulosestasjonen på Stavanger Universitetssjukehus (SUS).

Barn og ansatte som har hatt nær kontakt med de syke, vil bli undersøkte. Dette gjelder blant annet alle ansatte og alle barn i Kiellandskogen barnehage. Det blir holdt møte med foreldre/foresatte til barna i barnehagen tirsdag 17.november 2015. De ansatte fikk informasjon på personalmøte mandag 16.november 2015. Det vil også bli avholdt informasjonsmøte til andre aktuelle kontakter. Det vil bli gjort avtaler om videre undersøkelser.

Helsestasjonen, fastleger og legevakt er informert.  

Link: http://www.fhi.no/tema/tuberkulose/fakta-om-tuberkulose