All russ, og andre, som har vært på russefeiring i Stavanger, Sandnes, Nord-Jæren, Jæren mm i løpet av helgen er i smittekarantene. De bes om å teste seg. De fleste har allerede tatt test 1. Kommunens testsenter tar nå kontakt med alle fordi at vi må gi nye tidspunkt for test nr 2. Testen vil fortsatt være på lørdag 8. mai. Dersom det er noen som fortsatt ikke har fått bestilt test 1, ber vi om at de bestiller testen på kommunens nettside for dette

Det er elever og ansatte, samt husstandsmedlemmer til personer som er i smittekarantene, som nå er i ventekarantene. De som er i ventekarantene, trenger ikke å teste seg. De kan gå ut av ventekarantene, når personen som er årsaken til at de er i ventekarantene får 1. negativ test. Elever og ansatte på Dalane Videregående skole, vil få egen informasjon koordinert gjennom skolen.

Vi minner om at karantene ikke kan tas sammen med andre utenfor husstanden som også er i karantene, selv om de er i tilsvarende karantene. Hele hensikten med karantene er å forebygge smitte ved å unngå kontakt med andre i karanteneperioden. F.eks. kan ikke elever som er i ventekarantene og/eller smittekarantene møtes og ha karantenen sammen.

Smittekarantenen kan kortes ned dersom du får negativt svar på koronatest (PCR-test) som er tatt tidligst syv døgn etter du hadde kontakt med en smittet person. Karanteneplikten gjelder inntil du kan dokumentere negativt prøvesvar på testen.

 

Generell informasjon

Se vår artikkel om Karantene og isolering der du finner råd til alle i befolkningen om karantene og isolering. Informasjonen finnes på norsk, engelsk, somali, polsk, og arabisk. Her ser du hva de ulike karantenetypene innebærer. Se også oversikt over alle nasjonale regler og anbefalinger på nettsidene til HelseNorge.no

Se også vår artikkel om Karantene for vaksinerte.

Smittekarantene
Alle nærkontakter til en bekreftet smittet person skal i karantene i 10 døgn fra det tidspunktet kontakten med en smittet skjedde. Personer i smittekarantene bør teste seg. Dersom du er nærkontakt, blir du kontaktet gjennom smittesporing og får beskjed om hva som gjelder for deg.

Smittekarantenen kan kortes ned dersom du får negativt svar på koronatest (PCR-test) som er tatt tidligst syv døgn etter du hadde kontakt med en smittet person.. Karanteneplikten gjelder inntil du kan dokumentere negativt prøvesvar på testen.

Ventekarantene
Du skal i ventekarantene hvis du deler bolig med et husstandsmedlem som er i smittekarantene. 

Innreisekarantene
Alle som ankommer Norge fra som hovedregel i karantene i 10 døgn fra den dagen de kommer til Norge. Dette kalles innreisekarantene.

Isolasjon
Du skal isoleres dersom du har fått påvist covid-19 eller er i smittekarantene og utvikler symptomer.


Ta vare på hverandre

Vi minner om at uansett hvor flinke vi er til å overholde smitteverntiltak, kan vi alle bli utsatt for smitte eller bli nærkontakt. Dette er noe som kan skje for oss alle, på lik linje med forkjølelse eller influensa. Vi oppfordrer derfor alle til å være beviste på hvordan de snakker om dette slik at alle bidrar til at det oppleves som greit å teste seg, bli smittet og opplyse om egne nærkontakter om det skulle være nødvendig.