På grunn av trafikksikkerhet i krysset Hoveræget-Vikingveien er hovedveien stengt til dette er utbedret. I tillegg skal driftsbasen til gravlunden opparbeides våren 2021. dette kan bety økt anleggstrafikk på veien til og fra.

Når driftsbasen er ferdig skal det legges siste lag med asfalt på veien. Gatelys og trafikksikring i krysset opp til Rundevoll skole skal utbedres før hovedveien åpnes permanent. Den nye veien vil gi sammenhengende vei, gang- og sykkelvei mellom Hestnes barnehage og Rundevoll skole.

Den nye Hestnes gravlund kan da nås fra to kanter, via Rundevoll eller Hestnes. Veien vil åpne opp nye boligområder som så kan legges ut for salg.

Infrastruktur i Hestnes

Vikeplikt i Vikingveien

Port gravlund

Gravlund i Hestnes