Avtroppende rådmann Gro Anita Trøan hadde i går sin siste arbeidsdag i kommunen som rådmann. I perioden frem til ny kommunedirektør blir ansatt vil Ingeborg Havsø fungere i stillingen som rådmann. Det var i kommunestyrets møte 26. oktober 2020 at Havsø ble konstiuert i stillingen.

Ingeborg Havsø kommer fra stillingen som kommunalsjef helse og omsorg og har lang erfaring fra både Eigersund kommune og andre kommuner.

I perioden Ingeborg Havsø fungerer som rådmann, vil Anne Brit Tengesdal være konstituert som kommunalsjef helse og omsorg. Hun kommer fra stillingen som helsefaglig ansvarlig, og Gunn Stormo i samme periode konstituert som helsefaglig ansvarlig, hun kommer fra stillingen som faglig koordinator, hjemmesykepleien distrikt 1.