Fredag Kl. 11:06 - Oppdatert informasjon fra DSA

DSA har håndtert en hendelse der radioaktivt avfall ble oppdaget i en konteiner som skulle til metallgjenvinning i Egersund. Kilden er identifisert og det er ingen helserisiko forbundet med hendelsen.
DSA har håndtert en hendelse med radioaktivt avfall på Hermod Teigen AS sitt gjenvinningsanlegg i Egersund. Det ble oppdaget radioaktivt avfall i en konteiner med metall som skulle til gjenvinning. Denne ble levert fra IVAR avfallsmottak på Forus.

Kilden er identifisert og målinger utført av DSA og Sivilforsvaret viser at strålingsnivåene på stedet er langt under nivået for helseskade. Dette gjelder både for publikum som har levert annet avfall ved IVAR disse dagen, samt ansatte ved både IVAR og Hermod Teigen AS.

Kilden er en metallstang, omtrent 1 meter lang, med et radioaktivt belegg. Den er beregnet for å ta bort statisk elektrisitet til bruk i industrien. Kilden er nå forsvarlig sikret. Kilden vil bli forsvarlig transportert og avfallshåndtert i henhold til regelverket.

DSA bistår politiet og IVAR avfallsmottak i den videre håndteringen mht. å identifisere hvor kilden har vært i bruk.
 


Kl 18:57 - Oppdatert informasjon 

DSA håndterer en hendelse der radioaktivt avfall er oppdaget i en konteiner som skulle til metallgjenvinning i Egersund. 

Konteineren er sperret av og Sivilforsvaret og DSA har utført målinger. 

Sivilforsvaret og DSA har målt på gjenvinningsanlegget i Forus der konteineren kom fra og har ikke i funnet verken radioaktive kilder eller radioaktiv forurensning.

Sivilforsvaret har videre målt på konteineren i Egersund og identifisert et punkt med forhøyede stråleverdier. Verdiene er lave og gir ingen grunn til helsebekymring for ansatte involvert i gjenvinningen.

DSA sitt måleteam drar nå videre til Egersund for å identifisere den radioaktive kilden som befinner seg der og bistå en videre forsvarlig håndtering. Kilden utgjør nå ingen risiko for mennesker eller miljø ettersom området er avsperret og sikret. 

***


Informasjon kl 16:15

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) håndterer en hendelse med radioaktivt avfall på et gjenvinningsanlegg i Egersund. Det er oppdaget radioaktivt avfall i en container med metall som skulle til gjenvinning.

Målinger indikerer at avfallet kan gi høye stråledoser. DSA er i kontakt med anlegget, som har sperret av området rundt containeren i sikker avstand.
DSA har bedt Sivilforsvaret om å dra til anlegget å gjøre ytterlige målinger. Sivilforsvaret er på vei. DSA har i tillegg bedt Sivilforsvaret om å rykke ut til det anlegget som avfallet kom fra også, for å kartlegge om det fins mer radioaktivt avfall der. DSAs eget måleteam er på vei til området.

DSA følger situasjonen tett.

---
Kommunen følger situasjonen og vil oppdatere denne artikkelen når det foreligger oppdatert informasjon.

Vi understreker at det ikke er noen akuttfare eller grunn til tiltak for naboer eller andre innbyggere.

Lenke:
Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) - Artikkel fra DSA