Eigersund kommune fikk etter valget en klage fra en velger som hadde gitt en personstemme til en annen liste (slenger) og kunne se på oppgjøret som kommunen har lagt ut på nettsidene at den slengeren ikke var registrert. På bakgrunn av dette har det har nå vært foretatt full kontrolltelling av samtlige stemmesedler ved kommunevalget i Eigersund kommune og den foreløpige vurderingen er at det ikke er noen vesentlige endringer i valgresultatet.

Det er tre endringere i forhold til forrige valgoppgjør:

  • 10 (nestsiste) og 11 (siste) varamann på listen til Arbeiderpartiet har byttet plass.
  • 4 og 5 varamann varamann på listen til Kristelig Folkeparti har byttet plass.
  • Det har blitt talt opp to stemmer mer enn ved forrige valgoppgjør i forhåndsstemmer.

For å dobbeltsikre resultatet har det i tillegg til maskinelle tellinger også vært foretatt flere manuelle tellinger i ulike kretser.

Det har vært tre problemstillinger.

  1. Det er funnet noen få mindre uregelmessigheter, antagelig operatørfeil (tastefeil). Det var for øvrig en meget hektisk situasjon ved fintellingen med store datatekniske problemer. 
  2. De stemmesedlene som hadde påført 8 slengere fikk automatisk også godkjent den 8 slengeren (det er kun 7 som skal godkjennes), på tross av at dette datateknisk ikke skulle skulle skje. Kontrolltellingen viste at det dreide seg om totalt 12 sedler som hver hadde fått godkjent en slenger for mye.
  3. 12 sedler hadde blitt registrert med rett parti og slengere, men det viste seg at personstemmene (kryss fra egne velgere) på seddelen ikke hadde blitt talt opp.

Valgstyret og administrasjonen har vært opptatt av å bruke de nødvendige ressursene for å avfeie enhver tvil som nødvendigvis oppsto da det kom en berettiget klage på valget. Åpenhet og tillit til både gjennomføring og valgresultatet er avgjørende for troverdigheten til vårt demokrati og vi setter stor pris på at velgeren som så en feil tok kontakt i saken.

Begrepet "foreløpig vurdering" brukes for øvrig fordi det ikke har vært anledning til å foreta den nødvendig kontrollsjekken. Valgsekretariatet vil nå bruke morgendagen til å kontrollsjekke valgoppgjøret i detalj og vil deretter fremme et nytt valgoppgjør til valgstyret. Antagelig vil valgstyret ha møte på førstkommende mandag kl. 0730.

I løpet av onsdag 20. september 11 vil det bli lagt ut fullstendige oversikter over kandidatresultater og slengeroppgjør mellom partiene mm. Alle endringer er med forbehold om valgstyrets godkjenning.

Etter at valgstyret har gitt sin endelige godkjenning vil den enkelte kandidat bli tilskrevet.

Kontaktperson er sekretær for valgstyret Leif E Broch - mobil 908 81 568.