Målgruppen

  • Flerkulturelle
  • Personer med ulik form for tilretteleggingsbehov
  • Andre som av ulike årsaker opplever utenforskap

Hvem kan få tilskudd?

Tilskuddet gis til

  • Inkluderingstiltak i eksisterende aktivitet
  • Enkeltarrangementer
  • Målrettede rekrutteringstiltak
  • Opprettelse av nye tilbud
  • Mindre investeringer i utstyr som fremmer inkludering

Tilskuddet gis ikke til medlemskontingent eller deltakeravgifter. Tilbud til barn og unge prioriteres.

Søknad

Søknadsfrist er 1. april 2023 og Alle søknader leveres elektronisk i skjema her.