Nå vil innbyggere i Eigersund kommune få kjernejournal. «Utvalgte og viktige opplysninger om din helse skal raskt kunne gjøres tilgjengelig for helsepersonell», sier Anne Brit Wetlesen Tengesdal, helsefaglig ansvarlig i Eigersund kommune.

​– For innbyggerne vil det være en trygghet at de viktigste helseopplysningene om deg raskt vil kunne være tilgjengelig for helsepersonell. Det vil kunne redde liv, sier Anne Brit Wetlesen Tengesdal.

– Innbyggerne selv vil kunne se og legge inn opplysninger i sin kjernejournal via helsenorge.no. Dette er helt nytt, og aldri før har innbyggere hatt bedre tilgang til egne helseopplysninger enn de får med kjernejournal, sier Anne Brit Wetlesen Tengesdal.

Når får jeg kjernejournal?

Kjernejournal vil opprettes automatisk i din kommune i løpet av september. Alle som har folkeregistrert adresse i den samme kommunen vil få en kjernejournal, såfremt du ikke allerede har reservert deg.

En oversikt over kommuner der innbyggerne allerede har fått kjernejournal og de som nå står for tur, finner du på helsenorge.no/kjernejournal (eller nederst i denne saken).

Hvor finner jeg min kjernejournal?

På den offentlige helseportalen helsenorge.no får innbyggerne tilgang til opplysningene i kjernejournal ved å logge seg på med sin elektroniske ID. Her kan innbygger se informasjon som er lagret om seg selv og legge inn noen opplysninger.

Kjernejournal er en av flere tjenester du kan se på helsenorge.no. Her finnes også oversikt over innbyggers fastlege, resepter og egenandeler, i tillegg til andre selvbetjeningstjenester.

Innholdet i kjernejournal

Opplysningene i kjernejournal hentes hovedsakelig fra offentlig registre.  I tillegg kan leger som behandler deg, registrere kritisk informasjon, og du kan selv legge inn noen opplysninger.

Kjernejournal inneholder en oversikt over hvilke legemidler du har hentet på resept på apoteket, besøk du har hatt på sykehus, alvorlige allergier eller lidelser (kritisk informasjon) hvem som er fastlegen din, og noen opplysninger om din familie.

«Vær oppmerksom på at opplysninger om legemidler hentet ut på resept og kritisk informasjon vil være tom i kjernejournalen ved oppstart. Legen skal registrere kritisk informasjon, når pasienten er til behandling. Dermed kan det ta noe tid før disse opplysningene er lagt inn i kjernejournal, sier Anne Brit Wetlesen Tengesdal.

Innbyggeren vil også få muligheten til å legge inn opplysninger om hvem som er din nærmeste pårørende, om du har spesielle kommunikasjonsbehov og om din egen sykehistorie.

I tillegg vil du kunne ta stilling til om du ønsker å ha en kjernejournal eller legge inn noen begrensinger for bruk.

Helsepersonell i gang ila høsten

I løpet av høsten 2014 vil legevakten, akuttmottaket og AMK-sentralen ved sykehuset, og fastlegene begynne å bruke kjernejournal.

Helsepersonell kan bare gjøre oppslag i kjernejournalen i forbindelse med at pasienten er til behandling.

Du kan reservere deg eller sperre opplysninger

Ønsker du ikke å ha en kjernejournal, kan du når som helst reservere deg. Det gjør du ved å logge deg inn på helsenorge.no og gå til innstillingene for din kjernejournal.

Hvis du velger å reservere deg, betyr det at alle opplysninger blir slettet fra kjernejournalen, og at nye opplysninger ikke blir samlet inn. Reservasjonen påvirker ikke de journalene man har hos fastlege eller andre steder.

Man kan beholde kjernejournalen, men reservere seg mot at det skal være mulig å logge seg inn for å se den via helsenorge.no. Da kan man ikke se sin egen kjernejournal, men den blir tilgjengelig for helsepersonell i et lukket nett.

Innbygger kan også sperre hele eller deler av kjernejournalen slik at helsepersonell må spørre innbyggeren om samtykke for å se opplysningene.

Hvor kan du lese mer om kjernejournal?

Gå til helsenorge.no/kjernejournal for å finne mer informasjon om kjernejournal.

Din kjernejournal finner du ved å logge deg inn på helsenorge.no - klikk på «Min helse» og velg «Min kjernejournal» i denne menyen.

Hvilke kommuner vil nå få kjernejournal?

Her er en fullstendig liste over nye kommuner som får kjernejournal: Sandnes, Gjesdal, Klepp, Time, Strand, Forsand, Rennesøy, Kvitsøy, Finnøy, Eigersund, Bjerkreim, Sokndal, Hå, Hjelmeland, Lund

Kort om kjernejournal.gif