Innovasjonscampen var starten på den Nyskapingsuken Dalane. Nyskapingsuken arrangeres 27. – 31. januar med arrangement rundt entreprenørskap og det å tenke nytt. Elevene var på forhånd delt inn i grupper av lærerne sine og de skulle jobbe kreativt sammen hele dagen. Hver gruppe fikk tildelt en mentor fra entreprenørskap på Dalane videregående skole.

Oppdraget

«Denne uken holdes en stor konferanse (EK 2020) der politikere og næringsliv i regionen samles for å diskutere hva man skal gjøre for at folk har lyst og mulighet til å bo og jobbe her. Hvordan kan man skape nye jobber og sikre en god by å leve i? Dere som er unge i dag er viktige i disse diskusjonene — det er dere som skal forme både by og arbeidsliv om få år! 

For Eigersund kommune er det veldig viktig å være et godt sted å være for ungdom både i dag  - og inn i fremtiden. Hva kan kommunen gjøre for at dere trives her og nå? Hva trenger dere for å ha en god ungdomstid? Og hva er viktig for at dere ønsker å bli boende når dere blir voksne? Hva tenker dere kan bli spennende jobber for fremtiden? Vi lurer på dette og ber derfor dere i dag å finne løsninger på ett av disse oppdragene.

1. Drømmestedet

Bytelt-tomta i Egersund sentrum skal bygges ut. Samtidig sier ungdommer i Egersund at  de savner gode samlingssteder for ungdom i byen. Hvilken type samlingssted ville dere laget  for ungdom på denne tomta? Hva kan man gjøre der? Hvordan ser det ut? Stedet må ha et kult navn, det må være  fremtidsrettet og kunne fungerer for  ungdommer også om 10 år.

2 Drømmejobben

Egersund trenger flere nye og spennende arbeidsplasser i fremtiden!  Tenk dere at dere har en egen bedrift i år 2030: Hva driver dere med?  Hvor i Egersund ligger jobben deres?  Hvordan ser det dere tilbyr ut?  Hvordan ser arbeidsplassen ut? Elementer som ble poengtert var å samarbeide godt, gjøre hverandre gode, danne et ordentlig team og fordele oppgavene imellom, seg i forhold til hverandres styrker.

InnovasjonscampenGruppene fikk 3 minutter å presentere ideene sine for en jury bestående av representanter fra næringslivet og mentorene fra DVS.

Juryen så etter 3 element:

  1. Hvor spennende og gjennomarbeidet er løsningen deres?
  2. Hvordan fremstår dere som gruppe (har dere samarbeidet godt, viser alle engasjement og kunnskap om løsningen)?
  3. Er løsningen gjennomførbar og gjør den Egersund kommune til et godt  sted å være? 

Resultat

Mange spennende ideer og prosjekt ble presentert. Nesten alt hadde mange aktivitetselement i seg som trampolinepark, bowling, ungdomskafe, badeland med miljøaspekt og klimavennlig energibruk.

5 grupper gikk til en semifinale og 2 grupper ble valgt som vinnere, gruppe 9 fra Lagård og gruppe 25 fra Husabø.

Ideene blir nå tatt med i det videre arbeidet med utvikling av Egersund sentrum.

Fotos: Ingunn Walderhaug / Dalane Tidende

Innovasjonscampen