Nå har Dyrebeskyttelsen jobbet helt frem til dags dato for innsamling og omplassering av disse dyrene.

Det gjenstår en 4-5 katter som vi på bakgrunn av dyrevelferd ønsker å fange inn og sende til forskriftsmessig avliving hos veterinær. Under prosessen har kommunen hatt kontakt med Mattilsynet.

Innfangning

Innfangning vil pågå i perioden fra og med onsdag 8. desember til og med onsdag 15. desember. Da avsluttes aksjonen.

Innfangning vil skje med kattefeller, som vil være under oppsyn mens de er satt opp.

Eier du katt i området?

Kommunen ber alle katteiere i området om å merke sin katt med halsbånd eller chip i denne sammenheng.

Ved innfangning så vil kattene som enten har halsbånd, chip som er fine i pelsen eller er tamme bli sluppet løs umiddelbart.