Innsatspremie

Kommunestyret deler hvert år ut innsatspremie innenfor idrett og kultur. Formålet er å stimulere aktiviteten innen kultur, og hedre utøvere som har gjort fremragende innsats på sitt felt. Forslag til kandidater kan gis av lag og foreninger og enkeltpersoner. Statuttene for innsatspremien finner du her.

Kulturstipend       

Hjelp til kunstnere, kulturarbeidere og tillitsmenn til videreutvikling, stimulans og inspirasjon for kulturlivet i Eigersund. Søknaden må være skriftlig begrunnet.

Kulturpris

Formannskapet i Eigersund deler årlig ut kulturpris.  Kulturprisen tildeles personer, lag eller foreninger som har utført særlig verdifull innsats for kulturlivet i kommunen.  Alle innbyggere i Eigersund kan komme med begrunnede forslag til kandidater.

Kontakt

Søknad/forslag sendes Eigersund kommune, Kulturkontoret, Postboks 580, 4379 Egersund innen 15. oktober.

Spørsmål angående dette kan rettes til Kari Reianes Spangen på e-post eller telefon 51 46 82 29.