Innsatspremie

Kommunens innsatspris har som formål å hedre fremragende innsats fra enkeltpersoner eller lag i Eigersund kommune. Forslag til kandidater kan gis av lag og foreninger og enkeltpersoner.

 

Kulturstipend

Stipendet kan søkes av personer som i yrke eller fritid driver virksomhet innenfor det utvidede kulturområdet. Søknaden må være skriftlig begrunnet.

 

Kulturpris

Kulturprisen tildeles personer, lag eller foreninger som har utført særlig verdifull innsats for kulturlivet i kommunen.  Alle innbyggere i Eigersund kan komme med begrunnede forslag til kandidater.

 

Kontakt

Søknader og forslag sendes til Eigersund kommune v/Kulturkontoret, Postboks 580, 4379 Egersund, eventuelt på e-post til ingunn.myklevoll.sjoen@eigersund.kommune.no

Frist

Søknads- og forslagsfrist er satt til 23. oktober 2015.