30-40 pensjonister møtes hver torsdag på Gruset for å gå en vel tilrettelagt tur sammen. Presis klokka elleve kommer bussen og tar dem med til turens utgangspunkt. Men før turen er det allerede gjort et grundig forarbeid. ”Noen” har på forhånd vært ute og gått gjennom løypa. ”Noen” har på forhånd lagt opp turen slik at terrenget og stien skal være
god å gå – og denne ”noen” har funnet sted for matpause og fruktpause senere på dagen.

På grunn av usikkerheten som været gir oss, har også ”noen” vært ute og lagt opp alternative ruter slik at vi ikke skal bli eksponert for vind, regn, snø eller altfor våte stier. ”Noen” har også på forhånd hatt kontakt med busselskapet for å avtale kjøring til utgangspunktet for turen og kjøring fra turens sluttpunkt tilbake til Gruset. ”Noen” i dette tilfelle hetter Geirulf Leidland.

Dette gjør Geirulf uten noen som helst form for vederlag. Dette er et frivillig arbeid som kommer både pensjonister og samfunnet til gode. For dette arbeid får Geirulf Leidland tildelt Eigersund Kommunes Innsatspris.