Kommunen ønsker tilbakemeldinger fra alle som er berørt av denne planen eller er opptatt av idrett, friluftsliv eller fysisk aktivitet. Vi ønsker innspill på prioriteringer og realisering av anlegg og aktiviteter som ønskes inn i perioden 2015 – 2027. Dette vil danne grunnlaget for det prioriterte handlingsprogrammet for planperioden. Det er viktig at tiltak som det skal søkes spillemidler for er  omtalt og vurdert i langsiktig plan før de kan tas inn i handlingsprogrammet.

Dersom en har spørsmål kan en kontakte kulturkontoret ved Kari Reianes Spangen på  51 46 82 24 eller 51 46 80 00.

Relaterte dokumenter

Innspill

Innspill og kommentarer i forbindelse sendes skriftlig til Eigersund kommune, Plankontoret, Postboks 580, 4379 Egersund eller en kan fylle ut skjemaet under innen 1. april 2015.

Fyll ut skjemaet under for innspill. Hvis innspill gjelder bygg, anlegg, rehabilitering mer som det skal søkes spillemidler så legg ved kostnadsoverslag drift og investering, finansieringsplan og årstall